Условия за връщане на стоки, закупени от онлайн магазина OfficeMe

В случай, че правото на отказ е валидно в зависимост от закупения продукт и само за поръчки онлайн, Купувачът има право да го упражни в 14-дневен срок, като върне продукта на адреса на Продавача, за собствена сметка, без видими следи от употреба, без нарушен търговски вид и нарушена опаковка, както и ведно с всички придружаващи го документи (фактура, касов бон, протокол и др.). Транспортните разходи са за сметка на Купувача. Когато закупеният продукт е услуга, правото на отказ би могло да се упражни в срок от 24 часа от плащането, като след изтичане на този срок започва изпълнение на услугата и потребителят губи правото си на отказ.
Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за Купувачи физически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност.
Изключенията за прилагане на Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП са описани в Общите условия за пазаруване в онлайн магазина OfficeMe.